ت ک ز ش ح ... دوشنبه 25 آذر 1392 08:00 ب.ظ نظرات ()
دایورت بعد از 5 زنگ : 
با استفاده از این سرویس شما میتوانید کاری کنید تا بعد از 4 بار زنگ خوردن گوشی و جواب ندادن به گوشی در زنگ 5 ام تلفن دایورت شود روی شماره ای دیگر.. 
برای استفاده از این سرویس شما باید از کد زیر استفاده کنید: 
# شماره مورد نظر*65* 
طبق معمول برای غیر فعال کردن این امکان باید کد #65# رو وارد کنید... 

منبع : ترفندستان